Ventilatieverslag

Flanders Air Technic zorgt voor uw ventilatieverslaggeving

Sinds 1 januari is de nieuwe STS Technische Specificatie Ventilatie van kracht. Het is een verplichting geworden door een Ministerieel Besluit van 28/10/2015.

De hoofdlijnen komen op het volgende neer: 
Voor nieuwe bouwaanvragen vanaf 01/01/2016 dient er een ventilatie-verslaggever aangesteld te worden door de bouwheer, en de verplichting houdt in :

  • Het maken van een ventilatievoorontwerp
  • Het maken van een prestatieverslag ventilatie

Het voorontwerp dient reeds gemaakt worden in de fase van het ontwerp van de woning, liefst in samenspraak met de architect.

Het voorontwerp dient opgeladen te worden in een centrale databank voorafgaand aan de startverklaring EPB. Dit alles met een uniek nummer (code). De EPB-verslaggever dient deze code in te vullen in zijn startverklaring.

Het voorontwerp dient dus opgemaakt te worden liefst voorafgaand aan de indiening van de bouwaanvraag. Het ontwerp mag wel achteraf nog gewijzigd worden.

Verder zal de ventilatie verslaggever verslag moeten uitbrengen over diverse elementen over de installatie, maar vooral ook de metingen van de debieten moeten doen en een meetrapport opstellen. Deze metingen kunnen op de werf gecontroleerd worden door het BCCA, net zoals dit voor blowerdoortests reeds het geval is.

Om ventilatieverslaggever te zijn, dient men een examen afgelegd te hebben.
 

Flanders Air Technic is officieel ventilatieverslaggever

Wij mogen dit nu doen voor onze eigen klanten die de ventilatie bij ons bestellen, maar even goed voor derden die elders hun ventilatie bestellen. Dit zowel voor installaties A, B, C en D,  dus ook voor raamroosters, doorstroomopeningen, afvoeropeningen enz. dus m.a.w. ook voor het werk dat andere aannemers hebben geleverd zoals het schrijnwerk en de binnendeuren.
 

Zoekt u een ventilatieverslaggever?

Dan bieden wij graag onze diensten aan.

Wat is de kostprijs? In alle geval de 75 euro die dient betaald te worden aan het BCCA voor het openen van een dossier op de databank.

Voor het voorontwerp + rapporteringseisen voor 2016 rekenen we daarbovenop 250 euro aan. Evenwel, deze kost van 250 euro zal teruggestort worden aan de bouwheer, indien deze ook zijn ventilatiesysteem bestelt bij FAT. Dus dan is het voorontwerp en het prestatieverslag eigenlijk GRATIS.

Maak vrijblijvend een afspraak: Bel 09 333 73 33 of stuur ons een mail info@fatnv.be