Ventileren

We brengen maar liefst 85% van onze tijd door in gebouwen, waarvan 70% in onze woning. De luchtkwaliteit binnenshuis heeft dus een belangrijke invloed op onze gezondheid.

Een gezond binnenklimaat is zeer belangrijk voor elke bewoner van de woning.

Er zijn 4 goede redenen om voldoende te ventileren

 1. Bij de hedendaagse manier van bouwen streeft men naar een maximale isolatie. Daardoor kan het huis op zichzelf niet meer ademen zoals vroeger. Een degelijk ventilatiesysteem is dus essentieel. Anders blijft de warmte binnen en de verse gezonde lucht buiten, met als gevolg: gezondheidsklachten, vocht en verontreinigde geuren blijven hangen én het beschadigt op termijn uw woning.
 2. Mensen gebruiken zuurstof en ademen koolstofdioxide en waterdamp uit. Onvoldoende zuurstoftoevoer maakt lucht muf. Een te hoge concentratie van CO2 in de lucht zorgt bovendien voor minder concentratie en voor hoofdpijn. Daarom is ventileren zo belangrijk voor het creëren van een aangename en gezonde leefomgeving.
 3. Elk gezin produceert per dag zo’n 10 liter woonvocht door te koken, wassen, douchen, ademen... De relatieve vochtigheid van de lucht wordt daardoor te hoog en is slecht voor de gezondheid. Door te ventileren en de vervuilde lucht af te voeren vermindert de kans op geuren en allergieën. Bovendien wordt condensatie en schimmelvorming op de muren vermeden.
 4. Het afvoeren van hinderlijke of schadelijke stoffen zoals formaldehyde, xyleen en tolueen uit diverse nieuwe bouwmaterialen, of ammoniak uit poetsmiddelen. Deze stoffen vervuilen in sterke mate de binnenlucht van een woning en zijn schadelijk voor de gezondheid. Door ventilatie krijgen deze chemische stoffen geen kans om te blijven en zich op te stapelen.
 5. Minimaal en gecontroleerd ventileren is meer dan vensters en deuren openzetten. Een gecontroleerde ventilatie zorgt voor het evenwicht tussen voldoende en niet overmatig ventileren. Dat is belangrijk om het energieverlies te beperken.

Het principe van een goede basisventilatie is gebaseerd op:

 • de toevoer van verse lucht
 • de doorstroming van lucht in de woning
 • de afvoer van vervuilde lucht

Verse lucht wordt toegevoerd via droge ruimten: woonkamer, slaapkamers, bureau...

Deze verse lucht moet via de tussenruimten (gang, trappenhal...) kunnen doorstromen naar de natte ruimten: keuken, badkamer, toilet, wasruimte, doucheruimte...

Vanuit de natte ruimten wordt de vochtige, vervuilde lucht afgevoerd. 

Waarom ventileren?

We brengen maar liefst 85% van onze tijd door in gebouwen, waarvan 70% in onze woning. De luchtkwaliteit binnenshuis heeft dus een belangrijke invloed op onze gezondheid. Een gezond binnenklimaat is zeer belangrijk voor elke bewoner van de woning.

4 goede redenen om voldoende te ventileren

 1. Gezondheidsklachten vermijden: vocht en verontreinigde geuren blijven hangen én het beschadigt op termijn uw woning.
 2. Ventileren is belangrijk voor het creëren van een aangename en gezonde leefomgeving.
 3. Door te ventileren en de vervuilde lucht af te voeren vermindert de kans op geuren en allergieën. Bovendien wordt condensatie en schimmelvorming op de muren vermeden.
 4. Een gecontroleerde ventilatie zorgt voor het evenwicht tussen voldoende en niet overmatig ventileren. Dat is belangrijk om het energieverlies te beperken.

Systeem C+

Natuurlijke toevoer en vraaggestuurde mechanische afvoer

Een systeem C+ is de geavanceerde versie van het gewone C-systeem. De ventilatie werkt meer of minder werkt naargelang de nood er is. Deze systemen zijn energetisch beter dan een eenvoudig C-systeem en zorgen voor een correct binnenklimaat.

Lees meer

Systeem D

Mechanische toevoer en afvoer

Bij een systeem D of balansventilatie wordt verse lucht aangevoerd en vervuilde lucht afgevoerd met een ventilator. U geniet van een grote energiebesparing door de warmterecuperatie. Tijdens de zomer is er sprake van het omgekeerde effect: gratis koeling door middel van de zomer bypass.

Lees meer