Keukenventilatie

Keukendampkappen en afzuiging

Nadelen van een klassieke dampkap

Een kap van 60 cm zuigt ongeveer 150 m3/h af, een kap van 90 cm zuigt ongeveer 350 m3/h af en de beste dampkap 650 m3/h. Deze opgegeven waarden zijn dan nog brutowaarden, d.w.z. vrij-uitblazend zonder de minste aansluiting van een uitblaasbuis of flexibel. Dergelijke flexibel maakt immers zeer veel luchtwrijving en weerstand, waardoor het totale debiet van de afzuiging nog eens sterk vermindert.

De snelheden in die dampkappen en die te kleine buizen lopen dermate op waardoor veel lawaai ontstaat. Verder worden in deze dampkappen meestal doekfilters gebruikt. Deze raken zeer snel verstopt en moeten veel vervangen worden. Hierdoor verlaagt de afzuigcapaciteit nog eens met 25%.

 

Geruisloze dampkappen met externe afzuigmotor

Door een aparte afzuigmotor te plaatsen, in plaats van een motor in de dampkap zelf, kunnen er grotere debieten gehaald worden, en zal ook het lawaai achterwege blijven.

Meestal worden hiervoor dubbelaanzuigende centrifugaal ventilatoren met ingebouwde motor (type DAC/W...), deze turbines zijn aangewezen voor keukendampafzuiging.  
Deze ventilatoren zijn worden voorzien van een traploze snelheidsregelaar,  waarbij men het gewenste afzuigvermogen kan instellen.

Vetfilters

De vetfilters zijn vervaardigd uit roestvrij stalen weefsel, zijn van onbeperkte levensduur, uitwasbaar en onbrandbaar.  U hoeft ze niet meer te vervangen in vergelijking met de klassieke doekfilters.

Sectie der buizen

Ze moeten een grote diameter hebben. Een grote diameter zal immers zorgen voor een lagere luchtsnelheid, zodat de motor minder snel moet draaien en dus minder geluid maakt.

Hoogte van de dampkap

De dampkap mag 80 tot 100 cm boven het kookvlak opgehangen worden, zodat men er nooit het hoofd tegen stoot.

Uitvoeringsmethode 1: De motor wordt geconnecteerd aan een inox dampkap met plenum. De dampkap bestaat uit een plaat met randafzuiging waarachter de vetfilters zitten.

http://www.sanitairesriche.be/sites/default/files/Novy_D830_Dampkap_0.jpg

 

 

Uitvoeringsmethode 2: De dampkap met plaat wordt gemaakt in schrijnwerk. Er wordt eveneens een spleet voorzien voor randafzuiging en daarboven komt een frame met vetfilters en een plenum.

http://www.interieur-geenen.be/files/projects_gallery/1308300938/Afbeelding%20035.jpg

Er komt geen inox bij te pas, de dampkap plaat wordt gemaakt in schrijnwerk door de keukenbouwer. Deze heeft romdom een spleet voor randafzuiging. De plaat kan ook naar beneden geklapt worden.

Daarboven komt een bak met vetfilters + plenum om de buis aan te sluiten die naar de motor loopt.

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luchtcompensatie bij het gebruik van dampkappen

Tegenwoordig zijn nieuwe woningen dermate luchtdicht gebouwd, dat er nog heel weinig lucht in of uit de woning kan vloeien. Als je dus een dampkap aanzet, die een debiet wil zuigen van bvb 1000 m³/h, dan zal dit een probleem zijn, omdat er geen lucht kan binnenvloeien. Je zuigt als het ware op een fles en krijgt dus geen lucht mee. Dit probleem kan gemakkelijk opgelost worden door luchtcompensatie

Het komt daar op neer dat, als je de dampkap aanzet, er automatisch ook een luchttoevoer moet voorzien worden in de keuken, of rond het fornuis, of in de buurt van de dampkap.

Flanders Air Technic doet dit door middel van een elektrische klep, die automatisch opengaan bij werking van de dampkap. Die klep sluit of opent een toevoerkanaal van lucht. Dit toevoerkanaal kan komen via een zijmuur, de vloer, de kelder... en moet berekend worden op basis van de nodige capaciteit van lucht die nodig is voor de dampkap.

Het toevoerkanaal en de klep laat de lucht binnenvloeien, en die wordt gestuurd via een kanalisatie of een plenum in het keukenmeubel, naar bvb de plint, of een rooster naast het fornuis, of naar roosters links en rechts van de dampkap.

Zo wordt een luchtgordijn gecreëerd, waarbij lucht binnenvloeit rond het fornuis, en alle damp en reuk meetrekt in de dampkap. Doordat de lucht niet dwars door de woning komt, is er dan ook geen afkoelingseffect van de woning.

Wij hebben dergelijke dampkapsystemen reeds meermaals geplaatst in zelfs passiefhuizen, met een perfect resultaat.

 

 

FAT is gespecialiseerd in dampkapafzuiging met externe motor en met luchtcompensatie.

Dit zorgt voor een geruisloze dampkap met excellente zuigkracht en werking.