In de voedingsindustrie en grootkeukens ontstaan veel dampen, gassen en geuren.

Reken daarbij nog de uitstoot van de toestellen en van de gebruikers, dan weten we dat deze ruimte moet geventileerd worden. De techniek op zich is eenvoudig: De vervuilde lucht wordt naar buiten gezogen via een luchtkanaal die gekoppeld is aan een extractiesysteem. In situaties waar men rekening moet houden met de directe omgeving plaatsen wij een koolstoffilter in het systeem zodat de geur geëlimineerd wordt vooraleer het naar buiten gaat.

Afgezien van de grote constructie van de luchtafvoerbuis is deze oplossing vrij eenvoudig.

Een iets ingrijpender oplossing is het installeren van een unit met warmterecuperatie. De warme afgevoerde lucht wordt via een warmtewisselaar gebruikt om de verse lucht die binnenkomt op te warmen. De twee luchtstromen kruisen elkaar, maar komen niet in aanraking. Vandaar dat er geen contaminatie is van de vervuilde lucht. Hier kan men zowel bij de extractie als de toevoer een koolstoffilter plaatsen om te ontgeuren. 

Hoe werken actieve koolfilters?

Flanders Air Technic gebruikt moderne filtersystemen met actief kool. Deze berusten op het principe van adsorptie. Hierbij hechten de te filteren stoffen zich aan de oppervlakte van het filtermateriaal. Actief kool is hiervoor het materiaal bij uitstek. Dit materiaal is heel poreus en heeft bijgevolg een enorme inwendige oppervlakte. Om specifieke gassen (Kwik, ammoniak, zwavelzuur…) uit de lucht te filteren kan de actieve koolstof nog geïmpregneerd worden met verschillende stoffen. De gereinigde lucht kan na het filteren zorgeloos vrijgelaten worden in de buitenlucht, zonder gevaar voor omwonenden.

Ontgeuring