Een Combinatie-Luchttoevoer-Verbrandinggasasafvoersysteem wordt ook wel een CLV rookgasafvoersysteem genoemd.

Dit systeem is hoofdzakelijk gebruikt in appartementsbouw. Bij een CLV rookgasafvoersysteem zijn meerdere ketels verticaal gekoppeld aan een gemeenschappelijk afvoerleiding.

Dit systeem combineert een luchttoevoersysteem met een rookgasafvoer, vergelijkbaar met een concentrisch systeem (het pijp-in-pijp principe). Verse lucht wordt vanaf het dak aangezogen naar binnen via de buitenbuis en de rookgassen worden uitgeblazen via de binnenbuis naar het dak.

CLV systemen komen vaak voor bij nieuwbouwprojecten.

Architecten houden hier zelfs rekening mee wanneer zij een appartement ontwerpen omdat dit zeer plaatsbesparend is in centrale kokers. Ook in oude appartementencomplexen is het mogelijk om een bestaand CLV systeem her te gebruiken. 

Bestaande CLV systemen voor vr-ketels kunnen worden gebaseerd op onderdrukprincipe.

De ketels zijn aangesloten op een gezamenlijk rookgasafvoerkanaal. In deze configuratie moet rekening gehouden worden dat rookgassen van een ketel niet terechtkomen in een van de andere ketels. Om dit te voorkomen moet het CLV systeem in grote diameters uitgevoerd zijn.

Bij CLV systemen waar hr-ketels op aangesloten zijn, wordt gebruik gemaakt van het overdrukprincipe.

Elke hr-ketel duwt de rookgassen door middel van een ventilator uit de cv-ketel. Hierdoor is het mogelijk met kleinere diameters te werken. Het overdrukprincipe vereist dat er een terugslagklep wordt geplaatst in de ketel, deze voorkomt terugstromen van rookgassen. De meest moderne cv-ketels worden geleverd met een geïntegreerde terugslagklep. Als deze niet aanwezig is dan moet men gebruik maken van een externe keerklep.

Ook in onze sector, ventilatie, worden de CLV schouwen gebruikt voor extractie en pulsie van de lucht.

centrale rookgasafvoer