Flanders Air Technic zorgt voor uw ventilatieverslaggeving

Flanders Air Technic is erkend ventilatieverslaggever. Dit betekent dat wij alles van A tot Z intern kunnen opmaken, installeren en inregelen. 

Ventilatie is in vergelijking met andere installatietechnieken een relatief nieuw begrip op de Belgische markt. Het is maar sinds 2006 verplicht en in het begin waren er geen erkende opleidingen als ventilatiemonteur. Ventilatie werd toen bijgenomen bij de andere technieken. Al snel bleek dat luchtbehandeling niet zo gemakkelijk was dan gedacht. 

Opleidingen werden toen in het leven geroepen en het WTCB schreef richtlijnen uit. 
De eerste stappen naar een kwaliteitskader werden gezet en sinds 2016 is ventilatieverslaggeving verplicht. Als bouwheer moet u (MB 05.11.2015) een erkende ventilatieverslaggever aanstellen als het gaat om een nieuwbouw of bij een energetisch ingrijpende renovatie. Dat is een verbouwing waarbij minstens 75% van de muren, de vloer en het dak geïsoleerd wordt en waarbij de verwarmingsketel vervangen wordt. 

De hoofdlijnen komen op het volgende neer: 
Voor nieuwe bouwaanvragen vanaf 01/01/2016 dient er een ventilatie-verslaggever aangesteld te worden door de bouwheer, en de verplichting houdt in :

  • Het maken van een ventilatievoorontwerp
  • Het maken van een prestatieverslag ventilatie

Het voorontwerp dient reeds gemaakt worden in de fase van het ontwerp van de woning, liefst in samenspraak met de architect.

Het voorontwerp dient opgeladen te worden in een centrale databank voorafgaand aan de startverklaring EPB. Dit alles met een uniek nummer (code). De EPB-verslaggever dient deze code in te vullen in zijn startverklaring. Het voorontwerp dient dus opgemaakt te worden liefst voorafgaand aan de indiening van de bouwaanvraag. Het ontwerp mag wel achteraf nog gewijzigd worden.

Verder zal de ventilatie verslaggever verslag moeten uitbrengen over diverse elementen over de installatie, maar vooral ook de metingen van de debieten moeten doen en een meetrapport opstellen. Deze metingen kunnen op de werf gecontroleerd worden door het BCCA, net zoals dit voor blowerdoortests reeds het geval is. Om ventilatieverslaggever te zijn, dient men een examen afgelegd te hebben.

Flanders Air Technic is officieel ventilatieverslaggever

Wij mogen dit nu doen voor onze eigen klanten die de ventilatie bij ons bestellen, maar wij leveren evengoed onze studie aan architectenbureaus, installatiebedrijven die niet erkend zijn,...

Zoekt u een erkend ventilatieverslaggever?

Dan bieden wij graag onze diensten aan.
De kosten bestaan uit het gebruik van de databank (BCCA of SKH) , het opmaken en opladen van een voorontwerp en het meten en registreren van de officiele metingen.   Vraag ons hierover meer uitleg.

Wij kunnen ook aangeduid worden door een andere "coordinator-verslaggever" (soms de EPB-verslaggever) waardoor wij de metingen van de mechanische debieten mogen doen en ook de registratie er van.   Dit is altijd beter dat wij dit mogen doen, omdat we dan nog altijd kleine aanpassingen kunnen doen indien nodig aan de roosters of ventielen.

Maak vrijblijvend een afspraak: Bel 09 333 73 33 of stuur ons een mail info@fatnv.be

Flanders Air Technic