De ruimte ontvochtigen is in grote lijnen te vergelijken met de klassieke ventilatietechniek:

Extractie van de vervuilde lucht in een ruimte. Alleen speelt hierbij andere berekeningen en installaties van pas doordat we spreken over vocht. 

Bij het voorontwerp moet men aandachtig te werk gaan. Moet men rekening houden met andere ruimtes? Zal de afgevoerde lucht/vocht gerecupereerd worden?

Over hoeveel percentage vocht schatten wij dat er afgevoerd moet worden. Moet het systeem constant werken of moeten er diverse sensoren en regelaars geplaatst worden. Al deze vragen zullen de revue passeren bij het installeren van een ontvochtigingssysteem.

Een systeem dat een ruimte ontvocht moet ook andere elementen hebben dan een systeem dat enkel lucht laat circuleren. Hierbij denken wij aan het materiaal van de filter, anti-corrosieframes, enz.

Ontvochtiging

Ontvochtiging